Oes awydd her arnoch chi yr haf hwn?

Oes awydd arnoch chi ennill £50 am eich trafferth?

Os ydych chi’n barod amdani, darllenwch yn eich blaen i weld beth sydd angen i chi ei wneud!

Mae Europe Direct yn cynnal cystadleuaeth lluniau cyfryngau cymdeithasol yr haf hwn a gallwch gystadlu rŵan! Mae’n rhoi cyfle i chi ddangos i’r byd sut yn eich barn mae crynhoi treftadaeth Wrecsam – gallai hyn fod yn adeiladau, ardaloedd, gweithgareddau, cerfluniau, gwrthrychau, chi piau’r dewis. A bydd yr un gorau yn ôl y beirniaid yn cael £50.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Gallwch anfon hyd at bump o ffotograffau, dywedwch wrthym lluniau o beth ydynt a ble yn Wrecsam y maent. Gallwch gystadlu drwy gyfryngau cymdeithasol a thagio eich llun #GwirioniArDdiwylliant18.

I lwytho eich cynnig ar y cyfryngau cymdeithasol, gallwch ddewis un o’r rhain:
Twitter @EuropeDirectWxm
Facebook Facebook.com/europedirectwrexham
Instagram @europedirectwxm
E-bost: europedirect@wrexham.gov.uk

Y dyddiad cau ar gyfer cystadlu yw 2 Medi 2018.

Mae pob un ohonom yn meddwl am bethau gwahanol pan ddaw i’r syniad o dreftadaeth. Efallai eich bod yn meddwl am y Safle Treftadaeth y Byd UNESCO neu eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, neu gallwch feddwl am fwyty lleol, annibynnol. Beth bynnag yw eich barn, rydym eisiau ei weld!

Ysbrydolwyd y gystadleuaeth hun gan Flwyddyn Treftadaeth Ddiwylliannol Ewrop 2018. Mae’n cael ei dathlu ar draws 28 gwlad yr Undeb Ewropeaidd ac yn dathlu’r hyn sy’n ein gwneud yn wahanol â’r hyn sy’n gyffredin rhyngom.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB