Wrexham council news, nursery applications 2019, nursery schools Wrexham

Mae ceisiadau bellach ar agor i ymgeisio am le mewn ysgol feithrin ar gyfer eich plentyn ar gyfer Medi 2020.

Gallwch wneud cais ar-lein drwy ddefnyddio’r Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein oar eich cyfrifiadur, dabled neu ffôn symudol. Byddwch angen cyfeiriad e-bost i gofrestru ar gyfer gwneud cyfrif – os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes.

Os yw’n well gennych lenwi ffurflen gais papur, mae ffurflen ar gael o Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam neu gallwch ei lawr lwytho yma.

Mae llefydd yn y feithrinfa ar agor ar gyfer plant a fydd yn dair oed erbyn 31 Awst 2020. Er gwybodaeth, efallai bydd angen i chi ddarparu dogfen swyddogol yn dangos dyddiad geni eich plentyn.

Gallwch ddweud pa ysgol/ysgolion fyddai orau gennych yn eich cais. Awgrymwn i chi ddewis nifer o ysgolion yn y drefn blaenoriaeth, rhag ofn na fydd un neu fwy o’r ceisiadau yn llwyddiannus.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 21 Chwefror, 2020, felly ceisiwch wneud cais cyn gynted â phosib rhag ofn i chi golli’r dyddiad cau!

YMGEISIWCH RŴAN