Mae’n amser unwaith eto i ddathlu athletwyr, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr y fwrdeistref sirol sydd yn eich barn chi yn haeddu cydnabyddiaeth.

Bob blwyddyn, mae Cyngor Wrecsam a Wrecsam Egnïol yn cynnal y digwyddiad mawreddog hwn i dynnu sylw at waith pobl leol o fewn cymunedau lleol yn, ac o amgylch Wrecsam sy’n gweithio’n galed i gyflawni rhagoriaeth mewn chwaraeon.

Felly, ydych chi’n adnabod rhywun sy’n haeddu gwobr am eu gwaith caled a’u hymroddiad?

OHERWYDD SETLIAD SIOMEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU, MAE RHAID I NI NEUD MWY O DORIADAU. MYNEGWCH EICH BARN…

Gallwch eu henwebu drwy glicio yma neu anfon e-bost at  sportsawards@wrexham.gov.uk i gael ffurflen enwebu. Mae gennych tan 14 Rhagfyr i gyflwyno’r enwau haeddiannol a gallwch enwebu ar gyfer y categorïau canlynol:

Personoliaeth Chwaraeon Iau’r Flwyddyn

Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn

Gwobr Gwasanaeth i Chwaraeon

Hyfforddwr y Flwyddyn

Personoliaeth Chwaraeon Anabl y Flwyddyn

Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Sefydliad y Flwyddyn

Gwobr Cyflawniad NERS mewn Iechyd

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am noddwyr lleol i gefnogi’r digwyddiad, os hoffech chi noddi gwobr cysylltwch â sportsawards@wrexham.gov.uk

Mae rhaid i ni neud mwy o doriadau… a gofyn i dalwyr treth am fwy o arian. Ond cyn i ni fynd ymlaen, rydym ni yn eisiau’ch barn.

DWI ISIO MYNEGI FY MARN DOES DIM OTS GEN I