Bydd ‘na Ŵyl Nos Galan Gaeaf i bawb ei mwynhau ‘fory lle bydd llu o’ch hoff atyniadau Gŵyl Stryd hefyd.

Bydd yr hwyl yn dechrau am 9.30 ar draws canol y dref. Eleni mae Marchnad y Cigyddion yn ymuno yn y sbort gyda Helfa Bwmpenni rhwng 10am a 3.30pm, neu gallwch gymryd rhan yn y Clwb Celf dydd Sadwrn arferol yn Nhŷ Pawb, neu gael peintio’ch wyneb am bris o ddim ond £1.

Ar y stryd bydd stondinau celf a chrefft, cynnyrch lleol a bwyd stryd ac adloniant am ddim i’r plant.

Gallwch wireddu’ch addewid i ddringo i ben Tŵr Eglwys San Silyn i weld y golygfeydd anhygoel ar draws Wrecsam.

OHERWYDD SETLIAD SIOMEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU, MAE RHAID I NI NEUD MWY O DORIADAU. MYNEGWCH EICH BARN…

Mae ‘na thema wyddonol yn rhedeg drwy’r Ŵyl eleni hefyd, gan y bydd Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam, a drefnir gan Techniquest Glyndŵr, yn digwydd ar y dydd Sadwrn a’r dydd Sul gydag agoriad eu cyfleuster newydd yn hen adeilad TJ Hughes yn Stryt Caer.

Ym Marchnad y Cigyddion gall y rhai ieuengaf gymryd rhan mewn Helfa Bwmpenni o 10pm – 3.30pm, neu beth am alw i mewn.

Mae’n argoeli i fod yn ddigwyddiad rhagorol gyda rhywbeth i’r teulu i gyd.

Mae rhaid i ni neud mwy o doriadau… a gofyn i dalwyr treth am fwy o arian. Ond cyn i ni fynd ymlaen, rydym ni yn eisiau’ch barn.

DWI ISIO MYNEGI FY MARN DOES DIM OTS GEN I