Mae canol y dref yn paratoi unwaith eto ar gyfer yr Ŵyl Stryd fisol boblogaidd, a’r mis yma mae’n sicr o fod yn llwyddiant mawr arall gydag adloniant byw, bwyd a bar stryd, crefftau, gweithgareddau plant, a stondinau bwyd crefft.

Bydd yr hwyl yn dechrau am 10am a bydd adloniant byw yn dechrau am 11.00 ar y brif lwyfan yn Stryt Henblas.  Mae Amy Dickin, Dancing Shoes, Gary Rowley, Band Pres Pwll Glo Ifton, Singing Hands Wrecsam a Siân Griffiths i gyd yn barod i ddiddanu’r ymwelwyr.

PROBLEM GYDA CHEUDWLL? DWEDWCH WRTHYM NI AR-LEIN.

“Enillwch car rasys bach”

Bydd Techniquest ar agor i chi gael golwg o amgylch y lle, a’r mis yma mae ganddyn nhw: osodiad o’r Ganolfan Gwaith Dur Prydeinig, rasys ceir bach gyda chyfle i ennill un ohonyn nhw, bysgio gwyddoniaeth, stondin wybodaeth y geidiau a’r brownis lleol ac ardal robotau gydag ymddangosiad arbennig gan robot gwadd (o’r brifysgol).  Cewch hefyd chwarae tennis bwrdd am ddim ac rydym wedi rhoi ychydig o wybodaeth at ei gilydd am y wyddoniaeth y tu ôl i’r gêm, gan edrych ar droelli, grym a chyflymder. Gyda’r planetariwm dros dro bydd modd gweld awyr y nos drwy gydol y dydd.

Newydd ar gyfer y mis hwn – 20 bag anrhegion anhygoel wedi’u haddurno â llaw ar gael, gyda 10 yn stondin Ms Fflamingo ar sail ‘y cyntaf i’r felin…..’. Bydd lleoliad y deg arall yn aros yn ddirgelwch tan fore dydd Sadwrn. Mae busnesau lleol wedi rhoi’n hael ar gyfer y bagiau hyn a rhaid diolch yn fawr i:

 • Martin Rees Jewellers
 • Aballu
 •  Abode Above
 •  Geckos
 •  A Touch of Class
 • The Lemon Tree
 •  Just Desserts
 •  Quaintways
 •  Sweets and Treats
 •  Dot to Dot café
 •  Bev’s Been Baking
 •  Emz Cakes
 •  Ms Flamingo

Fe fydd ‘na hefyd arddangosiad gwehyddu a chyfle i roi cynnig arni eich hun, ar stondin oriel tWIG

“Nid un i’r ofnus!”

I rhai mwyaf ffit ac egniol yn eich plith bydd dringo 135 o droedfeddi i ben twr Eglwys San Silyn, un o Saith Rhyfeddod Cymru, yn eich gwefreiddio gyda golygfeydd  bendigedig o Wrecsam a draw tua mynyddoedd y Berwyn, aber y Ferswy a gwastadeddau swydd Gaer. I gyd am ddim ond £4.

Cyflwynir yr Ŵyl Stryd mewn partneriaeth a Grŵp Busnes CIC Wrecsam, Wrexham Savers a Wrexham Matters, busnesau lleol a gwirfoddolwyr.

Problem gyda cheudwll? Dwedwch wrthym ni yn hawdd ac yn gyflym ar-lein.

DWEDWCH WRTHYM AM GEUDWLL