Fer yr arfer, mae ein ceidwaid wedi cyflwyno digwyddiadau gwych i gadw eich rhai bach yn brysur dros wyliau’r hanner tymor.

Yn Nyfroedd Alun ddydd Mercher 30 Mai, mae “Whacky Wings” lle mae cyfle wneud eich adenydd aderyn neu löyn byw eich hun.

PROBLEM GYDA CHEUDWLL? DWEDWCH WRTHYM NI AR-LEIN.

Bydd y defaid yn Nhŷ Mawr yn cael eu cneifiad blynyddol ddydd Iau 31 Mai, a chewch ddysgu am y gwahanol ffyrdd y defnyddiwyd gwlân dros y blynyddoedd, rhoi cynnig ar grefftau gwlân eich hun a chael taith ar dractor i lawr i’r caeau lle mae’r defaid yn byw pan nad ydynt yn cael eu cneifio. Bydd gwlân y defaid yn cael ei werthu ar y diwrnod.

Bydd y ddau ddigwyddiad yn digwydd rhwng 1:30pm a 3:30pm a bydd cost ynghlwm.

Bydd sesiynau hyfforddi tenis ar gael hefyd ym Mharc Acton ddydd Mawrth, 29 Mai a’r Parciau (rhwng 6 a 14 mlwydd oed) ddydd Iau 31 Mai. Bydd y ddau ddigwyddiad yn cael eu cynnal rhwng 1:30pm a 3:30pm, dim ond dod i’r cyrtiau tenis ar y diwrnod sydd raid.

I gael gwybod mwy am y parciau, ewch i http://www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/countryside_index.htm neu ffoniwch 01978 763140

Problem gyda cheudwll? Dwedwch wrthym ni yn hawdd ac yn gyflym ar-lein.

DWEDWCH WRTHYM AM GEUDWLL