Ydych chi wedi mentro i Arcêd y De yn Nhŷ Pawb?

A dweud y gwir, dyna’r fynedfa brysuraf i Dŷ Pawb ac mae cannoedd ohonoch chi’n defnyddio’r fynedfa oddi ar Stryt Caer bob wythnos.

Ond, ydych chi’n gwybod pa fusnesau unigryw sydd yno? Mae byrddau a chadeiriau i chi fwynhau tamaid a diod o Café in the Corner. Ac ydych chi wedi stopio am eiliad i edrych i fyny a gweld hen olau’r Hippodrome sy’n hongian o’r to?

Mae Arcêd y De’n gornel fywiog o Dŷ Pawb sy’n cynnwys masnachwyr fel Dexterity Ink, Gemini Blinds, Café in the Corner, Gallery 01, Karma Wellbeing, DJ Carpets a Wrexham Jewellery Repairs.

Mi aethom ni draw at un o’r masnachwyr, artist o Dexterity Ink, am sgwrs i glywed beth mae o’n ei feddwl o Dŷ Pawb a Wrecsam…

Mwy o wybodaeth am Dexterity Ink:
Facebook
Twitter

Instagram
01978 447100

Am restr lawn o fasnachwyr Tŷ Pawb

Derbyniwch y newyddion diweddaraf ar sgamiau, galw nôl cynnyrch a materion diogelu’r cyhoedd eraill

COFRESTRWCH FI RŴAN