(Image credit: Odd Andersen/AFP/Getty)

Mae Cwpan Rygbi’r Byd 2019 newydd ddechrau!

Mae’r twrnamaint eleni yn cael ei gynnal yn Japan ac mae Cymru i fyny yno gyda’r ffefrynnau i ennill y twrnamaint diolch i rai canlyniadau diweddar gwych, gan gynnwys Camp Lawn y Chwe Gwlad yn gynharach eleni.

Oherwydd y gwahaniaeth amser rhwng y DU a Japan, bydd llawer o gemau yn cael eu cynnal wrth grac y wawr. Rhai mor gynnar â 5.45am amser y DU!

Ond nid yw ychydig o foreau cynnar yn mynd i’n rhwystro rhag mwynhau’r twrnamaint!

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Tŷ Pawb yn dangos gemau dethol ar eu sgrin fawr.

Mae’n lleoliad eang, cyfeillgar i deuluoedd i ddod i fwynhau’r gemau ymhlith y marchnadoedd, orielau a’r ardal fwyd – ac mae yna rai mawr ar y gweill!

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON

Gemau i ddod yr wythnos hon

Dyma’r gemau y byddwn ni’n eu dangos yn ystod yr wythnos gyntaf:

Dydd Sadwrn Medi 21 – De Affrica v Seland Newydd 10.45am
Dydd Llun Medi 23 – Cymru v Georgia 11.15am
Dydd Mawrth Medi 24 – Rwsia v Samoa 11.15am
Dydd Iau Medi 26 – Lloegr v UDA 11.45am
Dydd Sadwrn Medi 28 – De Affrica v Namibia 10.45am

Mwy o gemau i’w cyhoeddi cyn bo hir!

Dilynwch Tŷ Pawb ar:
Facebook
Twitter
Instagram

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb