Mae’r gystadleuaeth wedi cau 🙁

Yndi, mae’r amser yna o’r flwyddyn yma eto! Does dim ond ychydig wythnosau byrion tan fydd Dan y Bwau yn dychwelyd i’r draphont ddŵr gerllaw i chi!

Unwaith eto, gallwch ddisgwyl noswaith o gerddoriaeth safonol, bwyd a thân gwyllt yn Nhraphont Ddŵr Pontcysyllte – rhan o Safle Treftadaeth y Byd Wrecsam ac un o dirnodau mwyaf eiconig Cymru. Gydag ysgolion yn cau ar yr 20fed, mae’r digwyddiad teuluol yma yn ffordd wych o ddechrau gwyliau’r haf.

Dylech ddisgwyl pethau mawr yn yr ŵyl eleni, wrth i’n Tîm Digwyddiadau ymchwilio i wella ar lwyddiant 2017 pan gafodd ei enwi’n Ddigwyddiad Gorau Ymwelwyr yng Ngwobrau Twristiaeth Gogledd Cymru.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Anfonwch eich lluniau i ni a gallwch ennill tocynnau

I ddathlu dychweliad y digwyddiad y mae pawb yn edrych ymlaen ato eleni, rydym yn cynnig cyfle i ennill tocynnau i chi a’ch teulu fel gwobrau cystadleuaeth.

Er mwyn cael cyfle i ennill y tocyn teulu, anfonwch eich lluniau gorau i ni o ddigwyddiadau O Dan y Bwau y gorffennol (efallai y caiff y lluniau eu defnyddio ar gyfer hyrwyddo a marchnata). Efallai eich bod yno’r llynedd, neu’r flwyddyn cynt? Neu yn ôl yn y dechrau un yn 2012?

Does dim ots pryd oeddech chi yno, ewch i chwilio am eich hen luniau o gyngherddau O Dan y Bwau’r gorffennol, a’u rhannu nhw ar Facebook, Twitter neu Instagram gan ddefnyddio’r hashnod #UTA18

Dyddiad cau’r gystadleuaeth yw Dydd Llun, Gorffenaf 16 felly gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu eich lluniau cyn hynny (gwelwch waelod yr erthygl hon am y telerau ac amodau).

Neu, os nad ydych eisiau ei adael i ffawd, gwasgwch y botwm isod i brynu eich tocynnau nawr.

Peidiwch â methu’r cyfle – prynwch eich tocynnau nawr.

PRYNWCH EICH TOCYNNAU YMA