Wrexham Council Bellevue Park

Mae gwyliau’r haf yn nesáu. Sy’n golygu y bydd gan blant lwythi o egni i’w ryddhau rhywsut. Maen nhw angen rhedeg, maen nhw angen chwarae, maen nhw angen.. blino eu hunain!

Ond sut?

Wel, mae diwrnod llawn hwyl i’w gael mewn un parc lleol. Gwerth mwy na diwrnod i fod yn onest…

Ond mae’n rhaid i chi baratoi cyn dod. Pêl-droed, racedi a pheli tennis, pêl-fasged, batiau a pheli tennis bwrdd. Gallwch chi benderfynu pa un..

Dyma sut i flino’r plant ym Mharc Bellevue.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Darganfod y Federer oddi fewn

Efallai mai prif emau Parciau Bellevue yw’r cyrtiau tennis wedi eu hailwampio yn ddiweddar. Mae pump yno, felly byddech yn anlwcus i beidio â dod o hyd i gwrt rhydd ac maent yn rhad ac am ddim i’r cyhoedd.

Felly os oes gennych ddarpar Roger Federer, Rafa Nadal neu Serena Williams yn eich teulu, cewch amser gwerth chweil. Dyma drît go iawn iddyn nhw!

‘Dw i angen raced llai

Yn cuddio’r ochr arall i’r cyrtiau tennis mae bwrdd tennis am ddim i’w ddefnyddio. Os nad ydynt wedi meistroli tennis eto, dyma ffordd wych i ddechrau. Am faint y gallwch gynnal rali â nhw?

Gosodwch darged a gwelwch os allwch ei guro.

Clefyd Cwpan y Byd

Aaa, y gêm hyfryd! Gadewch iddyn nhw fyw fel eu harwyr ar gae pêl-droed maint llawn. Ronaldo yn erbyn Messi? Neu fab neu ferch yn erbyn dad neu mam? Dim ots – chi sy’n pennu’r rheolau! Caiff gemau clybiau lleol eu cynnal yno ar benwythnosau o bryd i’w gilydd, ond mae croeso i chi eu gwylio.

Helpwch nhw i wella eu sgiliau a chadw’n heini ar yr un pryd. Mae pawb yn enillwyr… wel, mewn gwirionedd dim ond un tîm sy’n gallu ennill, oni bai ei fod yn gyfartal … ‘da chi’n gwybod be ‘da ni’n feddwl.

Gwnewch ‘slam dunk’ hefyd?

Os ydych ffansi ychydig o amser hongian, beth am gêm o bêl-fasged tra rydych yno. Mae cwrt pêl-fasged/a chae 5-bob-ochr y drws nesaf i’r cyrtiau tennis, felly os yw eich plant yn fwy o Michael Jordan na Michael Owen gall hwn fod yn opsiwn da.

Beth bynnag yr ydych yn dewis ei wneud, mae digon o adloniant ar eu cyfer ym Mharc Bellevue.

Be arall? Caiff digwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer bob oedran eu trefnu trwy gydol y flwyddyn.

Dewch o hyd i fwy o wybodaeth ar brif wefan Cyngor Wrecsam.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB