Daeth y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE i ben ar 30 Mehefin, ond mae hi’n dal yn bosib’ cyflwyno cais hwyr os oes angen.

Trefnwch eich apwyntiad brechlyn Covid-19 ar-lein.

Ceisiadau hwyr

Roedd angen i ddinasyddion yr UE, Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA) a’r Swistir ac aelodau o’u teuluoedd oedd yn byw yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2020, ymgeisio cyn y dyddiad cau ar 30 Mehefin, ond mae hi’n bosibl i chi wneud cais os nad oedd y dyddiad cau hwnnw’n berthnasol i chi, neu os oes gennych chi ‘sail resymegol’ i beidio â chyflwyno cais erbyn y dyddiad cau.

Gallwch fynd i wefan gov.uk/eusettlementscheme i weld os ydych chi’n gymwys, ac os ydych chi, mae cefnogaeth dal ar gael i’ch helpu gyda’ch cais.

Ewch i gov.uk/help-eu-settlement-scheme os ydych chi’n gymwys a gallwch gael cymorth i wneud y cais.

Hyd yn oed os ydych chi wedi byw yn y DU ers sawl blwyddyn, fe ddylech chi wirio a oes angen i chi ymgeisio. Bydd rhieni hefyd angen gwirio a ydi eu plant angen ymgeisio a dylent wneud cais ar eu rhan yn ddi-oed.

Bwriadu teithio?

Os gwnaethoch chi wneud cais i Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE erbyn 30 Mehefin 2021, bydd gennych gopi caled neu ddigidol o Dystysgrif Ymgeisio.

Ni fydd rhaid i chi ddangos hon ar ffin y DU ond gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth Gweld a Phrofi i brofi eich statws ‘yn aros am ddyfarniad’ lle bo angen wrth deithio.

Mae gwneud apwyntiad i dderbyn brechlyn Covid-19 yn haws nag erioed o’r blaen.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN