teach your child to read

Darllen yw un o’r pethau pwysicaf y bydd eich plentyn yn ei ddysgu yn yr ysgol.

Y peth pwysicaf y gallwch ei wneud yw gwneud amser i ddarllen gyda’ch plentyn bob dydd, os yw’n lyfr sydd wedi cael ei anfon gartref o’r ysgol, ei fenthyg o’r llyfrgell, neu o’ch silffoedd llyfrau eich hun.

COFRESTRWCH I DALU AM GASGLIADAU BIN

Mae gan Llyfrgell Brynteg ddetholiad newydd o lyfrau yn y cynllun darllen i helpu wrth gefnogi addysg eich plentyn. Mae cynllun darllen yn gyfres o lyfrau sydd wedi’u hysgrifennu’n ofalus i gefnogi’r broses o ddysgu a darllen, ac i helpu plant ddatblygu fel darllenwyr.

Mae ein detholiad o lyfrau yn y cynllun darllen yn cynnwys Oxford Readers Reading Champions, DK Readers, Bloomsbury Young Readers, a Ladybird Readers a llawer iawn mwy, felly rydych yn siŵr o ganfod rhywbeth at eich dant chi a’ch plentyn.

Cofrestrwch i dalu i’ch bin gwyrdd gael ei wagio.

RYDW I EISIAU TALU RŴAN