Fe wnaeth Canolfan Deulu Tŷ Ni gynnal diwrnod Amser i Siarad 6 Chwefror, gan gyd-daro â’r digwyddiad cenedlaethol.

Cafwyd cacennau cartref ac olewau aromatherapi ymlaciol ac anogwyd pobl i siarad am bynciau amrywiol (ar wahân i waith!).

Trefnwyd y digwyddiad gan Karen Brannan, sy’n gefnogwr iechyd meddwl i’r cyngor, ac fe gafodd adborth cadarnhaol gan staff a ddywedodd bod amser i ffwrdd o’r swyddfa’n newid hyfryd i’w diwrnod gwaith prysur.

Dywedodd Karen: ‘Fel cefnogwr iechyd meddwl i’r cyngor, fy nod yw hyrwyddo iechyd meddwl cadarnhaol a cheisio cael gwared ar y stigmâu sy’n cysylltu eu hunain â’r salwch.’