Housing Repairs Work Planner Job Vacancy

Rydym yn gyfrifol am ofalu am 11,200 o dai cyngor…

Fel y gallwch ddychmygu, mae hynny’n cynnwys llawr o waith atgyweirio a chynnal a chadw … rydym angen y bobl gywir i’n helpu i’w gael yn iawn, fel y gall pobl fod yn hapus yn eu tai 🙂

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM DDIWEDDARIADAU WYTHNOSOL.

Ai dyma’r swydd i chi?

Rydym yn hysbysebu ar gyfer dau Gynllunydd Gwaith yn yr Adran Tai a‘r Economi ar hyn o bryd.

Mae’r ddwy swydd dros dro am 12 mis, a dyma grynodeb o’r gwaith 🙂

Byddwch yn cefnogi’r tîm atgyweirio tai gwag, gan wneud y tai gwag yn barod i bobl symud i mewn.

Gan weithio mewn tîm cefnogol ac sy’n rhoi boddhad, byddwch yn llunio dogfennau mewn pecynnau i asiantwyr safle, cadw golwg ar reoli amser a sicrhau bod cwsmeriaid yn fodlon.

Rydym yn chwilio am unigolyn sy’n gallu gweithio mewn tîm gyda sgiliau cyfathrebu gwych. Rydym angen amldasgiwr gyda sgiliau TG da, felly os oes gennych chi’r sgiliau hyn, yna cysylltwch â ni.

Darperir hyfforddiant llawn ar ein systemau TG ac unrhyw beth arall sydd ei angen.

Darganfod mwy/ymgeisio

I wybod ychydig mwy am y swydd, gallwch ffonio 01978 315371 am drafodaeth anffurfiol.

Neu i weld y swydd-ddisgrifiad yn llawn ac i wneud cais, cliciwch ar y ddolen isod os gwelwch yn dda.

GWYCH…DDANGOSWCH Y SWYDD I MI! NA…DWI’N IAWN DIOLCH