Ers agor ym mis Ebrill, mae Tŷ Pawb wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau cerddorol byw gwych.

Mae’r cyngerdd sydd yn ddod i fynu ar ddiwedd y mis yn addo i fod yn un arall bendigedig!

Ar ddydd Sadwrn 25 Awst, bydd band o Siapan, Qujaku, yn dod â’u cymysgedd hyfryd a hypnotig o roc seicoelig pwerus i Wrecsam am noson drawiadol o gerddoriaeth fyw wych.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

‘Ffefrynnau lleol’ yn dychwelyd i Wrecsam

Mae Qujaku wedi dod yn hoff o dorf Wrecsam dros y blynyddoedd diwethaf yn dilyn nifer o berfformiadau gwych, gan gynnwys yng ngŵyl FOCUS Wales yn 2016 a 2017.

Dyma flas o beth i ddisgwyl  –

Bandiau Cymreig yn ymuno â’r barti

Bydd Qujaku yn perfformio yn Nhŷ Pawb fel rhan o daith ledled y DU i gefnogi ei albwm newydd.

Ond nid dyna’r cyfan! Hefyd ar y bil am y noson fydd masnachwyr sŵn o gymru, The Contact High.

Bydd ffefrynnau Wrecsam, Baby Brave, yno hefyd i agor y nos gyda pherfformiad acwstig.

Bydd Bar Bach yn agored ac wedi’i stocio’n llawn am y noson wrth gwrs!

Mae angen gweld perfformiad Qujaku i’w credu! Mae’n brofiad clywedol bythgofiadwy a ffordd wych o ddathlu penwythnos gwyliau banc! Peidiwch â’i golli!

Sut i gymryd rhan

  • Bydd Qujaku yn perfformio yn Nhŷ Pawb ddydd Sadwrn Awst 25.
  • Mae’r drysau’n agor am 7.30pm.
  • Mae’r tocynnau yn £8 yr un.
  • I ddarganfod mwy ac i phrynu tocynnau ewch i dudalen digwyddiad Facebook.

Ewch i wefan Tŷ Pawb yma

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION