Adroddiad Estyn – Neges gan ein Prif Weithredwr, Ian Bancroft

Mae’n adroddiad holl-awdurdod Estyn yn awr ar gael i’w ddarllen ar-lein.

Gwelwch y fideo uchod gyda’n hymateb, o’r Prif Weithredwr Ian Bancroft.