Mae hanner tymor yn prysur agosáu a bydd Tŷ Pawb yn rhoi wythnos o ddanteithion i bob oed!

Yn ogystal â’n disgo Calan Gaeaf, mae yna hefyd Ŵyl Wyddoniaeth, ffilmiau i’r teulu, crefftau, peintio wynebau a chymaint mwy!

GALL Y DDAU GAM SYML YMA TROI CHI MEWN I ARCHARWR AILGYLCHU!

Dyma’r cynllun…

Ac mae mwy!

Mae ein crafties preswyl, Cwtch Ceramics, ar agor drwy’r dydd ddydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul a byddant hefyd yn agor ddydd Llun yn ystod hanner tymor ar gyfer rhai gweithgareddau ychwanegol i blant.

Dydd Mawrth 30 Hydref

10am-12pm – Addurno pwmpen gyda Siop Siwan

  • Dewch i addurno pwmpen gyda blodau! 🎃🌸
  • Bydd pwmpennau a blodau / dail yn cael eu darparu ond mae croeso i chi ddod â chi eich hun.
  • £2 y ​​person / person.
  • Yn addas ar gyfer yr holl deulu!
  • Rhowch wybod i Siwan eich bod chi’n dod ar dudalen ddigwyddiad Facebook os yn bosibl.

Dydd Mercher Hydref 31

1pm-3pm – Peintiad wyneb Sophia Leadhill – £1 yr wyneb!

1.30pm-2.30pm – Creu pizza eich hun gyda Plât Bach – £2 y ​​pizza.

Dydd Iau Tachwedd 1

1pm – Cynngerdd amser cinio am ddim – Elan Catrin Parry

Edrychwch ar weddill Tŷ Pawb

Ewch o gwmpas ein marchnadoedd hardd, llys bwyd ac orielau, lle gallwch weld arddangosfa anhygoel Wrecsam Agored!

Ewch i wefan Tŷ Pawb yma.

Sut i fod yn archarwr ailgylchu…mewn dau gam syml.

DERBYNIWCH AWGRYMIADAU AILGYLCHU