Arts Council Wales Portrait. Sean Edwards. © WALES NEWS SERVICE

Mae gennym newyddion cyffrous o hwb newydd Marchnadoedd, Cymuned a Chelfyddydau Wrecsam!

Mae Tŷ Pawb wedi ei cyhoeddi fel Sefydliad Arweiniol ar gyfer cyflwyniad Sean Edwards ar gyfer Cymru yn Fenis 2019, at y 58fed Arddangosfa Gelf Ryngwladol, Biennale Fenis!

Biennale Fenis yw un o’r arddangosfeydd celf rhyngwladol fwyaf a mwyaf mawreddog yn y byd.

Mae Cymru yn Fenis wedi bod yn rhan o’r Arddangosfa hon ers 2003. Mae’n gyfle i gyflwyno’r artistiaid mwyaf cyffrous a chreadigol sy’n gysylltiedig â Chymru i gynulleidfa ryngwladol.

Ar gyfer Cymru yn Fenis 2019 bydd yr artist o Gaerdydd, Sean Edwards, yn arddangos yn Santa Maria Ausiliatrice hardd.

Yn dilyn y cyflwyniad yn Fenis, bydd yr arddangosfa’n dychwelyd i’r DU yn 2020, gyda Thŷ Pawb yn gweithredu fel y lleoliad cynnal cyntaf!

PROBLEM GYDA CHEUDWLL? DWEDWCH WRTHYM NI AR-LEIN.

Dod â chysylltiad rhyngwladol i Wrecsam

Caiff cyflwyniad Sean Edwards ei baratoi gan Marie-Anne McQuay, curadur rhyngwladol a Phennaeth Rhaglen yn Bluecoat, Lerpwl, mewn partneriaeth â Tŷ Pawb, a chafodd ei ddewis yn dilyn galwad agored am gynigion ym mis Mawrth 2018.

Meddai Jo Marsh, Arweinydd Celfyddydau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Chyfarwyddwr Creadigol Tŷ Pawb: “Mae’n anrhydedd i Tŷ Pawb sydd wedi cael ei gyhoeddi fel Sefydliad Arweiniol i Gymru yn Fenis 2019, mae hwn yn gyfle gwych i’r sefydliad ac i Wrecsam.

“Trwy gydweithio â Sean Edwards a Marie-Anne McQuay ar y prosiect cyffrous hwn, byddwn yn hedfan y faner ar gyfer celfyddydau Cymreig, gan ddod â chysylltiad rhyngwladol i Wrecsam a Thŷ Pawb. Fel y sefydliad arweiniol, bydd Tŷ Pawb yn cael cyfle i lunio’r arddangosfa a’r rhaglen gyhoeddus, gan gadw ein hethos o gynhwysedd wrth galon.”

Cyfle i weld gwaith artist Cymreig sydd wedi ennill llawer o wobrau

Bydd cynnig yr artist yn creu corff o waith newydd a fydd yn blaenoriaethu ei ddiddordeb yn y dosbarth cymdeithasol a’r bob dydd, gan ddylanwadu ar ei brofiadau ei hun o dyfu i fyny ar ystâd cyngor ar gyrion Caerdydd yn yr 1980au.

Mae Sean Edwards wedi astudio yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd ac Ysgol Gelf Gain Slade, Llundain. Mae’r artist wedi cyfrannu at ddatblygiad tirwedd artistig Cymru trwy ei ymarfer artistig ei hun a thrwy gefnogi datblygiad artistiaid sy’n dod i’r amlwg trwy ofod dan arweiniad artistiaid ac yn awr fel darlithydd mewn Celfyddyd Gain yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd.

Yn 2014 fe enillodd y Fedal Aur mewn Celfyddyd Gain yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac mae hefyd yn gyn-wobr o Wobrau Cymru Greadigol Cyngor Celfyddydau Cymru.

Caiff yr arddangosfa ei gomisiynu a’i reoli gan Gyngor Celfyddydau Cymru gyda chefnogaeth grantiau gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol dros Gymunedau, Partneriaethau, Diogelu’r Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Mae bod yn codi’r proffil rhyngwladol Tŷ Pawb mor ddiweddar ar ôl agor yn eithriadol o arwyddocaol, gan nodi ein stondin mewn digwyddiad mor fawreddog fel Biennale Fenis.

“Ar ran Wrecsam gyfan hoffwn longyfarch Sean Edwards am gael ei ddewis. Rydym i geg yn edrych ymlaen at ddod â’i waith yn ôl i Gymru i’w ddangos yn Tŷ Pawb yn 2020.”

Wrth gael ei ddewis ar gyfer Cymru yn Fenis, dywedodd Sean Edwards: “Rwyf wrth fy modd fy mod wedi cael fy newis i gynrychioli Cymru yn Fenis. Edrychaf ymlaen at weithio gyda’r tîm rhagorol yn Nhŷ Pawb, y cynhyrchydd annibynnol Louise Hobson ac eto gyda’r curadur Marie-Anne McQuay.

“Er mwyn cael y cyfle i gynhyrchu’r arddangosfa yr wyf yn ei gynnig yn ystod y broses yn un peth ynddo’i hun, mae gallu gwneud hyn o dan faner Cymru yn Fenis yn gyfle bron y tu hwnt i gred. ”

Dywedodd Marie-Anne McQuay, Curadur Rhyngwladol a Phennaeth y Rhaglen yn Bluecoat, Lerpwl: “Ar ôl perthynas curadur-artist hir a chynhyrchiol yma yn Bluecoat a chyn hynny yn Ynys Spike, rwyf mor falch o fod yn gweithio gyda Sean Edwards unwaith eto ac ar hyn o bryd ar rywbeth mor bwysig â Chymru yn Fenis 2019.

“Mae Edwards yn un o’r artistiaid blaenllaw’r Cymru a’r DU o dan ddeugain a gwn y bydd yn gwireddu arddangosfa a fydd yn cyseinio yn yr eiliad gyfoes. Bydd ein partneriaeth barhaus â Tŷ Pawb hefyd yn rhoi dyfnder a chyrhaeddiad y prosiect yng Nghymru a thu hwnt. ”

Ewch i wefan Tŷ Pawb yma.

Cofrestrwch yma i dderbyn y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau a digwyddiadau yn Tŷ Pawb.

DWEDWCH WRTHYM AM GEUDWLL