A5

Enw’r Prosiect: A5 Traphont Afon Ceiriog 

Gwaith Arfaethedig: Gwaith Brys i Atgyweirio Cymalau Ehangu Dec Pont

Dyddiad Dechrau’r Rhaglen:  Dydd Llun 20:00, 11 Mai 2020

Dyddiad Cwblhau’r Rhaglen:  Dydd Gwener 06:00 15 Mai 2020

Mae angen cau’r ffordd gerbydau a nodir yn y tabl isod yn llwyr er mwyn cynnal y gwaith arfaethedig yn ddiogel.

Y rhaglen arfaethedig o gyfyngiadau rheoli traffig:

Cau’r A5 yn llwyr i’r ddau gyfeiriad rhwng Cylchfan Gledrid a Chylchfan Halton.

Dargyfeirir yr holl draffig ar hyd y B5070 Ffordd y Waun

Dyddiad ac amser dechrau 20.00 11.05.2020 **

Dyddiad ac amser gorffen 06.00 15.05.2020 **

** mae’r dyddiadau yn rhai amodol, a gallent newid.

Ceir gwybodaeth bellach ynghylch y prosiect hwn, gan gynnwys diweddariadau cyson, ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth Traffig Llywodraeth Cymru: www.traffig.cymru.