A ydych chi’n adnabod rhywun sy’n cael trafferth darllen neu a ydych chi angen magu hyder i ddarllen llyfrau?

Mae gan Lyfrgell Wrecsam gasgliad o lyfrau gwerth chweil ar eich cyfer!

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Mae’r llyfrau’n amrywio o eiriau a brawddegau byr a sylfaenol i nofelau byrion sy’n hawdd eu darllen. Mae’r llyfrau wedi’u creu i’ch helpu i fagu hyder wrth ddarllen a’ch galluogi i ymlacio a mwynhau’r straeon. Mae staff ar gael i’ch helpu i ddewis y llyfrau sy’n addas i chi.

Beth am alw draw i weld beth allwn ni ei wneud i’ch helpu chi?

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN