welsh government

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi heddiw y bydd gau gynllun i ddarparu cymorth ariannol i bobl y gofynnir iddynt hunan-ynysu.

Bydd y cynllun cyntaf ar gael i bobl ar incwm isel na allant weithio o’u cartref ac a fyddai’n colli incwm o ganlyniad i hunan-ynysu.

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Er mwyn cymhwyso, mae’n rhaid i rywun fod yn hunan-ynysu ac yn derbyn Credyd Cynhwysol neu fudd-dâl penodol arall.

Bydd cynllun chwyddo tâl salwch statudol hefyd ar gyfer staff gofal cymdeithasol sy’n gweithio mewn cartrefi gofal, gofal yn y cartref ac fel cynorthwywyr personol.

Yn dilyn y cyhoeddiad, bydd y cyngor yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar fanylion y trefniadau ac yn rhannau’r rhain cyn gynted ag y byddant yn barod.

Yn y cyfamser, noder nad oes angen cysylltu â’r cyngor.

Cadwch yn ddiogel.

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG