Free digital support to help local businesses upskill

Yn ystod y pandemig, mae wedi bod yn bwysicach nag erioed i greu cysylltiadau a mynd ar-lein. Felly, os ydych chi’n berchennog busnes sydd angen help gyda thechnoleg digidol, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yn cynnig gweminarau am ddim a chyngor 1:1 i helpu perchnogion busnes loywi eu sgiliau a dod yn fwy hyderus gyda thechnolegau digidol er mwyn gallu rhedeg a marchnata eu busnesau ar-lein. Dewch i wybod mwy drwy ddarllen hwn…

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG