Ffrwydrad ben bore yn newid nenlinell Wrecsam am byth

Y bore ‘ma syrthiodd un o adeiladau amlycaf nenlinell Wrecsam yn glatsh.

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Tua 8.30am bore ‘ma cafodd yr adeilad ei ddymchwel gan Total Demolition Services.

Bydd yr hen orsaf heddlu a’r ddalfa yn cael eu disodli gan datws a bara, wrth i archfarchnad godi siop yn eu lle.

Roedd gennym ni ychydig o gamerâu ar yr adeilad ac mi fydd modd i chi wylio’r dymchwel yr haf nesaf ar raglen Scrap Kings ar Quest (The Discovery Channel).

 

Lawrlwythwch yr ap GIG