Gyda hanner tymor Chwefror 2018 bron â chyrraedd, mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam unwaith eto wedi llunio llyfryn o weithgareddau sy’n rhoi gwybodaeth am y nifer o weithgareddau sy’n digwydd yn Wrecsam a’r cyffiniau i gadw ein pobl ifanc yn brysur.

O ddigwyddiadau yn ein parciau gwledig i ddigwyddiadau yn Amgueddfa Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac yn ein llyfrgelloedd, mae digon i’w wneud ar draws y fwrdeistref sirol ac mae llawer yn rhad ac am ddim neu’n costio ychydig iawn.

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

Os ydych am gael eich copi eich hun, anfonwch e-bost at fis@wrexham.gov.uk a byddant yn anfon e-bost atoch gyda chopi am ddim.

Peidiwch â cholli allan…dilynwch ni ar Snapchat.

DILYNWCH NI AR SNAPCHAT