Does gennym ddim yn hir i aros ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 2018, wedi’u cefnogi gan Wrecsam Egnïol.

Cynhelir y noson wobrwyo ar Safle Chwaraeon a Chymdeithasol Brymbo ddydd Gwener, 23 Chwefror.

Mae tocynnau ar gael i’r digwyddiad tan hanner nos ddydd Gwener, 9 Chwefror – felly gwnewch yn siŵr eich bod yn prynu’ch rhai chi rŵan!

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

Gellir archebu tocynnau yn sportsawards@wrexham.gov.uk neu trwy ffonio’r tîm Wrecsam Egnïol ar 01978 298997

Y rhai sydd wedi’u henwebu yw…

Rydym wedi cael ugeiniau o enwebiadau mewn wyth categori gwahanol, gyda’r bobl a enwebwyd yn cynrychioli rhai o’r grwpiau a chlybiau chwaraeon gorau sydd gan y fwrdeistref sirol i’w cynnig.

Y rhai a enwebwyd ym mhob categori yw:

 • Gwirfoddolwr y Flwyddyn (Noddwyd gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam)

 • Kimberley Dutton; RCF i Ferched (Clwb Pêl-droed Wrecsam)
 • Donna Hughes a’r Tîm; Clwb Rygbi Undeb Wrecsam
 • Mark Andrew Jones; North Wales Crusaders
 • Ben Purcell; Canolfan Tennis Wrecsam
 • Steve Wilk; Clwb Nofio Dreigiau’r Waun
 • Hyfforddwr y Flwyddyn (Noddwyd gan Charisma Trophies)

 • Ron Coles; Clwb Athletau Gemau Olympaidd Arbennig Wrecsam
 • Richard Houghton; Clwb Gymnasteg Wrecsam
 • Stephen Jones; North Wales Crusaders a Chynghrair Rygbi Cadair Olwyn Cymru
 • Stephen Parker; Clwb Nofio Dreigiau’r Waun
 • Sue Williams; Clwb Pêl-rwyd Rhosnesni
 • Pencampwr NERS (Noddwyd gan y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS))

 • Jackie Kearsley
 • Donna Price
 • Gary Price
 • Jo Warne
 • Dave Whiteland
 • Sefydliad y Flwyddyn (Noddwyd gan Canolfan Tennis Wrecsam)

 • Clwb Pêl-droed Brickfield Rangers
 • Clwb Pêl-rwyd Rhosnesni
 • Clwb Gymnasteg Wrecsam
 • Clwb Pêl-droed Cynhwysiant Wrecsam
 • Clwb Nofio Wrecsam
 • Personoliaeth Chwaraeon Anabledd y Flwyddyn (Noddwyd gan Drenau Arriva Cymru)

 • Stephen Davies; Aml-chwaraeon Olympaidd Arbennig Wrecsam
 • Damon Hughes; Aml-chwaraeon Olympaidd Arbennig Wrecsam
 • Harry Jones; North Wales Crusaders a Chynghrair Rygbi Cadair Olwyn Cymru
 • Greg Vickers; Clwb Athletau Olympaidd Arbennig Wrecsam
 • Megan Weetman; Clwb Athletau Olympaidd Arbennig Wrecsam
 • Personoliaeth Chwaraeon Ieuenctid y Flwyddyn (Noddwyd gan y Cyng I David Bithell MBE)

 • Beth Christy; Matrix Taekwando
 • Jacob Edwards; Clwb Gymnasteg Olympus
 • Leah Kirby; Clwb Pêl-rwyd Wrecsam/Ysgol y Grango
 • Elliot Odunaiya; Clwb Athletau Amatur Wrecsam.
 • Steph Phennah; Clwb Ffensio Wrecsam
 • Personoliaeth Chwaraeon (Noddwyd gan Freedom Leisure)

 • Lowri Davies; Canŵ Cymru a Chlwb Canŵio Llangollen
 • Catherine Parsonage; Clwb Nofio Dreigiau’r Waun
 • Matthew Willis; Clwb Athletau Amatur Wrecsam
 • Gwasanaeth i Chwaraeon

 • David Jones; Clwb Bocsio Maelor
 • Phil Jones; LEX X1 a Chynghrair Ieuenctid Wrecsam
 • Bob Rogers; Clwb Nofio Wrecsam

Peidiwch â cholli allan…dilynwch ni ar Snapchat.

DILYNWCH NI AR SNAPCHAT