Abba

Yn ddiweddar, pleidleisiwyd ‘Revival’ – Band Teyrnged ABBA arobryn – fel band teyrnged ABBA gorau y DU gan Gymdeithas Asiant Prydain Fawr. Mae sioe lwyfan ABBA enwog ‘Revival’ wedi bod yn boblogaidd dro ar ôl tro yn y DU a’r byd drosodd, gan ddenu cynulleidfaoedd o Ewrop i’r Dwyrain Canol ac yn ddiweddar mae’r band wedi cael gwahoddiad i berfformio taith 5 diwrnod yng nghartref ABBA yn Sweden.

Mae’r sioe’n cynnwys coreograffi ffyddlon, gwisgoedd ysblennydd a dilys, cynhyrchiad syfrdanol ac, yn bwysicaf oll, cerddoriaeth ragorol.

Cofrestrwch i gael newyddlen Tŷ Pawb yn syth i’ch blwch negeseuon

Mae ABBA Revival yn mynd â’u cynulleidfa ar daith gerddorol yn ôl i’r dyddiau disgo pop-tastic hynny pan oedd ABBA yn dyfarnu’r llawr dawns!. Byddan nhw’n gwarantu y bydd pawb yn dawnsio – bydd hyd yn oed y pwdydd parti mwyaf yn taflu siapiau mewn dim o dro.

Bydd ardal fwyd Tŷ Pawb a’r bar ar agor ac mae’n argoeli i fod yn noson i beidio a’i cholli!

Mae tocynnau’n £14 a gellir eu harchebu trwy’r ddolen hon

Cofrestrwch rŵan

Cofrestrwch rŵan