Yn ogystal â ffilmiau i’r teulu am ddim o 4pm a’r bargeinion prydau bwyd teulu gwych sydd ar gael yn ein ardal fwyd, gallwch hefyd barcio AM DDIM ym maes parcio Tŷ Pawb rhwng 3.00pm-9.00pm

I fod yn gymwys ar gyfer y parcio am ddim, does ond angen i chi ddod â’ch tocyn mynediad maes parcio i Bar Sgwar neu dderbynfa Tŷ Pawb ar unrhyw adeg rhwng 3.00pm-9.00pm.

OS YDYM NI’N CAEL SETLIAD GWAEL, BYDD YN RHAID I NI YSTYRIED TORIADAU PELLACH. DWEUD EICH DWEUD…

Sylwch: Bydd ein peiriannau talu maes parcio yn dal i godi tâl fel arfer – rhaid i chi ymweld â’n Derbynfa / Bar Sgwâr gyda’ch tocyn mynediad i fanteisio ar y cynnig parcio am ddim.

Bydd y cynnig parcio am ddim ar gael tan ddiwedd mis Rhagfyr 2019.

Dyma’r bargeinion o’r ardal fwyd –

No22 Wrexham – Pryd plant am ddim gyda phob pryd oedolyn yn cael ei brynu
Just desserts and milkshakes wrexham – Teulu’n rhannu pentwr o grempogau a 2 ysgytlaeth am £15
Candylicious Sweets Wrexham Ty Pawb – Bag o Felysion, bag o popgorn a diod am £2.50
Divine Thai Ty Pawb – Pryd bwyd i blant am ddim gyda phob pryd oedolyn yn cael ei brynu.
Maxim Wrexham – Pryd bwyd plentyn am ddim gyda phob pryd oedolyn.

Os ydym ni’n cael setliad gwael, bydd yn rhaid i ni ystyried toriadau pellach. Dweud eich dweud.

DWEUD EICH DWEUD