Dros yr wythnosau nesaf, bydd rhai o gwsmeriaid Hafren Dyfrdwy yn Wrecsam yn dechrau derbyn eu bil dŵr cyntaf gan y cwmni.

Maen nhw’n awyddus i siarad â phobl ac egluro sut gallwch chi gael help gyda’ch biliau os oes angen, felly maen nhw’n mynd ar daith.

YMGEISIO AM LE MEITHRIN AR GYFER MEDI 2019

Mae Louise Moir, yr Arweinydd Cwsmeriaid, yn egluro: “Pan newidion ni o Ddŵr Dyffryn Dyfrdwy i Hafren Dyfrdwy y llynedd, roedd yn newid mawr i rai. Rydyn ni wedi siarad â llawer o’n cwsmeriaid am y newidiadau’n barod, ond dros yr wythnosau nesaf bydd rhai o’r cwsmeriaid yn derbyn bil gennym ni am y tro cyntaf. Bydd y biliau’n edrych ac yn teimlo ychydig yn wahanol i’r hen filiau, felly mi fyddwn ni ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gan gwsmeriaid. Rŵan, efallai mai’r rhain ydi biliau rhataf Cymru, ond rydyn ni’n gwybod y bydd rhai’n dal i gael trafferth, felly rydyn ni eisiau i bobl wybod bod help ar gael gan ein tîm cyfeillgar.

“Rydyn ni wir eisiau siarad â chymaint o bobl ag y gallwn – p’un a ydyn nhw’n cael trafferth gyda’u bil er mwyn i ni eu helpu, neu hyd yn oed os oes rhywun awydd sgwrs – rydyn ni yma i helpu.”

Bydd y cwsmeriaid yn gallu siarad gyda’r timau o 10am tan 4pm bob dydd yn y lleoliadau hyn:

•Dydd Mercher 13 Chwefror, Sgwâr y Frenhines, Wrecsam
•Dydd Iau 14 Chwefror, Canolfan Gymunedol Tŷ Pawb, Stryt y Farchnad, Wrecsam LL13 8BY
•Dydd Gwener 15 Chwefror, Sgwâr y Frenhines, Wrecsam

Ychwanegodd Louise: “Mae gofalu am ein cwsmeriaid yn bwysig iawn i ni, ac mae ein timau wir yn edrych ymlaen i sgwrsio â phobl wyneb yn wyneb, felly dewch i chwilio amdanom ni i weld sut allwn ni helpu.

Peidiwch â phoeni os na allwch chi ddod ar y diwrnodau hynny, mae llwyth o wybodaeth ar eu gwefan.

Gallwch gofrestru i reoli eich cyfrif ar-lein, sy’n golygu y gallwch chi dalu, gosod debyd uniongyrchol, dweud eich bod wedi symud tŷ a llawer mwy, ddydd neu nos. Gallwch hefyd eu dilyn nhw ar Twitter @hdcymru neu fynd i’w tudalen Facebook i weld beth maen nhw’n ei wneud.”

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ysgol meithrin yn 2019 yw Chwefror 22

YMGEISIWCH NAWR