A483

Fel rhan o’r datblygiad preswyl newydd yn Llai, ychydig oddi ar Y Filltir Syth, bydd gwaith ffordd yn digwydd ar y B5373 Ffordd Gresffordd, i ganiatáu gosod systemau draenio dŵr budr a dŵr wyneb newydd fel rhan o’r datblygiad newydd yn yr ardal hon.

Bydd y gwaith yn golygu bod angen cau’r B5373 Ffordd Gresffordd, rhwng Lôn y Gegin a Lôn Pentre, o 22 Ebrill am oddeutu 16 wythnos.

Bydd mynediad yn cael ei gynnal i drigolion a chyflenwadau ar hyd y darn hwn o briffordd yn ystod y gwaith a bydd arwyddion gwyriad yn eu lle ar gyfer unrhyw draffig arall.

The closing date for 2019 nursery school applications is February 22

APPLY NOW