Mae Melin y Nant yn hudol… dyma daith fer

Mae Wrecsam yn llawn o barciau gwledig gwych ond efallai mai hwn yw’r gorau…..

Os hoffech ddysgu am hanes Dyffryn Clywedog, treulio amser gyda’ch teulu ymysg golygfeydd godidog neu gerdded drwy’r coetir – mae Melin y Nant yn cynnig rhywbeth i bawb.

Dyma fideo byr i’ch atgoffa pa mor arbennig yw Melin y Nant.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION