Gwahoddir chi i’r hyn sy’n addo bod yn noson gomedi gwych ar ddydd Gwener, Mawrth 22ain yn Tŷ Pawb.

Mae’r nosweithiau comedi yn Tŷ Pawb wedi bod yn boblogaidd iawn ac mae’r digrifwyr sy’n serennu yn y digwyddiad hwn yn addo i gyflwyno noson ddoniol arall i chi i gyd.

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

“Felly, pwy fydd yno?”

Y brif Act yw Nina Gilligan – “digrifwraig naturiol ddoniol, gydag arddull ddymunol a gwirioneddol hoffus” (John Thompson – The Fast Show)

Talentog a doniol yn naturiol; mae hi’n rhy naturiol i fod yn gomig… ewch i’w gweld hi nawr cyn iddi ddod yn un o Ddigrifwyr Mwyaf Llwyddiannus Natur” (Pat Monahan)

“Yn fy marn i Nina Gilligan yw un o ddigrifwyr mwyaf addawol y sîn gomedi ac mae hi’n sicr o fod yn seren” (John Marshall – Agraman)

Y gwesteion arbennig fydd

Brian Bayley– nyrs yn Lerpwl gynt, mae Brian yn boblogaidd iawn lle bynnag mae’n chwarae. Mae’n cyfuno sinigiaeth a rhwystredigaeth i greu jôc a set ddiymdrech a fydd yn eich gadael yn daer am fwy.

Pete Phillipson – wedi’i leoli ym Manceinion mae Pete wedi bod yn gwneud enw iddo’i hun ar y gylched fel act anhygoel o ddoniol dros y blynyddoedd diwethaf, yn cymysgu arsylwadau ac arferion cyflym gyda chymeriadu bendigedig.

Mae’n perfformio yn rhai o’r clybiau comedi mwyaf yn y wlad gan gynnwys The Stand, Glee, Jongleurs, Baby Blue, Hilarity Bites, Off the Rails, The Last Laugh, a The Frog and Bucket. Hefyd yn torri i mewn i’r sîn yn Llundain, mae Pete yn perfformio yn Off the Kerb, The Comedy Store, The Funny Side, a Lee Hurst’s Backyard Bar.

Kevin Caswell-Jones, sef prif ddigrifwr Wrecsam fydd eich compere ar gyfer y noson.

Mae’r tocynnau yn ddim ond £10 yr un (mae gofalwyr yn mynd am ddim) neu 2 am £15 pan gânt eu prynu o Siop//Shop, Tŷ Pawb.

Drysau’n agor am 7.30pm gyda’r act gyntaf ar y llwyfan am 7.45pm. Mae’r digwyddiad hwn yn addas i blant 14+.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Tŷ Pawb drwy ffonio 01978 292144 neu e-bostio typawb@wrexham.gov.uk.

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN