Myrddin ap Dafydd

Mae yna newyddion gwych i siaradwyr Cymraeg ar ôl derbyn cadarnhad y bydd Archdderwydd Cymru, Myrddin ap Dafydd yn darllen cerddi fel rhan o Ŵyl Lenyddiaeth Carnifal Geiriau eleni.

Daw’r cerddi o’i gasgliad diweddaraf Pentref Du, Pentref Gwyn, teitl y gerdd a ysgrifennodd i Gwyn Thomas.

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Myrddin yw Archdderwydd newydd Cymru, a chynhelir yr Eisteddfod Genedlaethol eleni yn ei dref enedigol sef Llanrwst.

Caiff y digwyddiad ei gynnal yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam, ddydd Mawrth 30 Ebrill, am 7.30pm. Mae tocynnau ar gael o Lyfrgell Wrecsam neu www.wrexham.gov.uk/pay.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg.

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN