COVID 19 Advice for Businesses

Os oes gennych fusnes ac wedi gorfod rhoi gweithwyr ar seibiant gallwch nawr gyflwyno cais neu ofyn i’ch cyfrifydd wneud hynny ar eich rhan.

Cyn dechrau ar y broses hawlio byddwch angen:

• gwirio eich bod chi a’ch gweithiwr ar seibiant yn gallu defnyddio’r cynllun
• gweithio allan faint fyddwch yn gallu ei hawlio

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Os ydych yn gymwys i hawlio, mae’r ddolen hon yn rhoi manylion llawn y byddwch angen ei ddarparu, ynghyd â gwybodaeth am beth sy’n digwydd ar ôl i chi gyflwyno cais.

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19