Council tax letters

Mae’r Comisiynydd y Gymraeg wedi cynnal ymchwiliad i weld a yw’r biliau treth y Cyngor Wrecsam yn cydymffurfio â’i Safonau’r Gymraeg.

Ymchwiliodd y Comisiynydd i honiadau ein bod wedi methu â sicrhau bod y biliau a anfonwyd i breswylwyr y llynedd (2018) yn cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg.
Gofynnwyd i ni sicrhau bod copi o’r adroddiad terfynol ar gael i’r cyhoedd.

Gallwch weld yr adroddiad ar wefan y Cyngor.

GWELER YR ADRODDIADD