O yfory (dydd Mawrth, 12 Mawrth) bydd Wales & West yn dechrau gweithio ar Stryd Fawr, Johnstown i drwsio pibell nwy sy’n gollwng.

Bydd y gwaith, sy’n agos at Ffordd Bangor angen diffodd y signalau parhaol a gosod signalau dros dro, gyda chyfleusterau i gerddwyr yn y lleoliad hwn ar gyfer y gwaith.

Mae’r gwaith hwn wedi’i drefnu dros gyfnod o 4 diwrnod, a bydd y signalau yn cael eu rheoli â llaw rhwng 7.00am a 7.00pm.

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN