Saith mis ar ôl agor, mae’n edrych fel bod Tŷ Pawb nawr yn dechrau cael sylw o bob cwr o’r wlad a thu hwnt!

Yn dilyn adolygiad gwych yn yr Observer ac ar ôl cael ei roi ar y 10 arddangosfa gorau i’w weld yn y DU gan yr Academi Celf Frenhinol, rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi bod Tŷ Pawb wedi ei roi ar restr fer gwobr ryngwladol.

OHERWYDD SETLIAD SIOMEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU, MAE RHAID I NI NEUD MWY O DORIADAU. MYNEGWCH EICH BARN…

Rhestr fyd-eang o derfynwyr

Sefydlwyd cynllun Gwobrau’r Ymddiriedolaeth Ddinesig yn 1959 i gydnabod pensaernïaeth, cynllunio a dylunio rhagorol yn y byd adeiledig.

Mae’r gwobrau wedi’u cynllunio i annog y gorau mewn pensaernïaeth a dylunio amgylcheddol, i wella’r amgylchedd adeiledig i ni i gyd trwy ddylunio, cynaliadwyedd, cynhwysedd a hygyrchedd, ac hefyd i wobrwyo prosiectau sy’n cynnig buddiant diwylliannol, cymdeithasol, economaidd neu amgylcheddol positif i eu cymunedau lleol.

Mae Tŷ Pawb wedi’i ddewis fel un o’r 147 o rownd derfynol rhanbarthol ar restr sy’n cynnwys adeiladau o bob cwr o’r byd, gan gynnwys Llundain, Texas, Miami, Copenhagen a Cape Town!

Bydd yr enillir yn cael eu cyhoeddi ar ddydd Llun 17 Rhagfyr. Amser croesi bysedd!

Cymeradwyaeth wych i Wrecsam

Dywedodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Cymunedau, Partneriaethau Diogelwch y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, y Cynghorydd Hugh Jones: “Rwy’n falch iawn bod Tŷ Pawb yn parhau i ennill cydnabyddiaeth a phoblogrwydd ar y llwyfan cenedlaethol a rhyngwladol. Mae dyluniad cryf a chymunedol yr adeilad yn nodwedd sydd eisoes wedi casglu llawer o sylw cyfryngau cadarnhaol .

“Mae’r wobr hon yn nodi cynaliadwyedd, cynhwysedd ac effeithiau cadarnhaol ar y gymuned leol a’r economi fel ffactorau allweddol ar gyfer ei rownd derfynol, felly mae’n gymeradwyaeth wych i Tŷ Pawb gyrraedd y cam hwn ac mae’n wych gweld Wrecsam wedi’i enwi ar y rhestr hon. Mae’n rhywbeth y gallwn ni i gyd byddwch yn falch iawn ohono a rhaid diolch i frwdfrydedd a gwaith caled y staff am gyflawni hyn.”

Dysgwch fwy am Wobrau’r Ymddiriedolaeth Ddinesig yma

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION