Finance Accountancy Job Wrexham Council

Os ydych chi’n raddedig, fe fyddwch eisiau taro golwg ar y cyfle gwych yma…

Rydym ni’n hysbysebu am Gyfrifydd Graddedig Dan Hyfforddianti weithio yn ein hadran gyllid brysur.

Felly os ydych chi awydd newid gyrfa, neu wedi graddio’n ddiweddar ac eisiau cymryd eich camau cyntaf ar yr ysgol yrfa – darllenwch ymlaen…

OHERWYDD SETLIAD SIOMEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU, MAE RHAID I NI NEUD MWY O DORIADAU. MYNEGWCH EICH BARN…

Cewch gyfle i gefnogi nifer o wasanaethau yn y swydd hon…bydd eich diwrnodau yn amrywiol ac fe gewch gyfle i ddatblygu mewn sawl maes.

Cewch eich cefnogi’n llwyr wrth i chi astudio dros gyfnod o dair blynedd – tra’ch bod yn gweithio i gwblhau’r Cymhwyster Cyfrifyddiaeth Proffesiynol, CIPFA.

Bydd gennych brosiectau mawr a byddwch yn cadw eich hyfforddiant yn flaenoriaeth fel rhan o’ch datblygiad ardderchog fel cyfrifydd yn y sector cyhoeddus.

Yn syml, mae’n gyfle i gael profiad mewn amgylchedd gwaith tra’n ennill cymhwyster llawn…felly pam oedi?

Mae yna gyfle hefyd i ddatblygu eich sgiliau ymhellach gyda hyd at 12 mis o brofiad ar ôl cymhwyso 🙂

Am beth rydym ni’n chwilio

Byddwch yn unigolyn brwdfrydig a llawn cymhelliant, sydd yn meithrin perthnasau gwaith effeithiol gyda phob aelod staff.

Bydd gennych radd anrhydedd a sgiliau cyfathrebu ardderchog.

Byddwch yn gallu ymdrin â ffigurau’n dda a bydd eich sgiliau dadansoddi’n ardderchog.

Cewch gyfle i ddod yn gyfrifydd cymwys tra’n gwneud cyfraniad gwerthfawr i waith y Cyngor.

Swnio’n dda?

Felly, os hoffech chi fanteisio ar y cyfle, cliciwch ar y ddolen isod i weld y disgrifiad swydd yn llawn ac i wneud cais.

Ond brysiwch, mae’r dyddiad cau ar 9 Tachwedd.

GWYCH…DDANGOSWCH Y SWYDD I MI! NA…DWI’N IAWN DIOLCH