Blood donation

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn cynnal mwy o sesiynau rhoi gwaed yn Wrecsam ym Mhrifysgol Glyndŵr ar 23, 24, 25 a 26 Mehefin ac yn y Neuadd Goffa ar 29 a 30 Mehefin ac 1 a 2 Gorffennaf.

Cynhelir y sesiynau rhwng:  12:00 – 15:00 a 16:00 – 19:30 a thrwy apwyntiad yn unig.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Gallwch drefnu apwyntiadau ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam drwy glicio ar y dolenni isod:

Mhrifysgol Glyndŵr

Neu yn y Neuadd Goffa:

Neuadd Goffa

Os ydych chi’n heini ac yn iach, ystyriwch wneud apwyntiad. Mae rhoi gwaed yn cael ei ystyried yn siwrnai hanfodol ac mae’n hollbwysig bod stociau yn cael eu cynnal yn ystod y cyfnodau anodd hyn.

 “Diolch yn fawr iawn i Wrecsam am y gefnogaeth a’u parodrwydd i roi gwaed”

Roedd nifer dda yn bresennol yn y sesiynau diwethaf ym mis Mai gyda 125 o gyfraniadau wedi eu casglu a 35 o roddwyr newydd wedi mynychu. Bu iddynt hefyd ychwanegu 7 enw newydd at y gofrestr rhoddwyr mêr esgyrn 🙂 ac mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn diolch yn fawr i’r holl roddwyr yn Wrecsam am eich cefnogaeth barhaus.

Bydd canllawiau iechyd cyhoeddus o ran cadw pellter cymdeithasol mewn grym. Bydd llai o apwyntiadau na’r sesiynau rhoi gwaed arferol.

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19