Myfyrwyr Ysgol Uwchradd Darland yn egluro pam wrth eu bodd gyda’u hysgol

Mewn fideo newydd gan Ysgol Uwchradd Darland mae rhai o’r myfyrwyr yn siarad am fanteision astudio yn yr ysgol.

Meddai Mrs Joanne Lee, Pennaeth Ysgol Uwchradd Darland: “Dechreuais weithio yma yn 2019 a chefais fy siomi o’r ochr orau o weld yr awyrgylch cyfeillgar ac agwedd broffesiynol y staff. Mi fyswn i’n gallu eistedd yma drwy’r dydd yn siarad am fy mhrofiadau ond dw i’n meddwl bod hi’n llawer gwell i chi glywed gan ein myfyrwyr a’r profiadau maen nhw wedi’u cael yn yr ysgol yma.”

Am fwy o wybodaeth am dderbyniadau uwchradd yn Wrecsam, cymrwch olwg ar hwn.

Mae llefydd ar agor i blant a fydd wedi cael eu pen-blwydd yn 11 erbyn 31 Awst 2021.

NODYN ATGOFFA: Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Tachwedd 6, 2020. Bydd ceisiadau hwyr yn cael sylw ar ôl y rhai a dderbynnir mewn pryd, felly mae’n bwysig eich bod yn anfon eich ceisiadau erbyn y dyddiad cau.

Gallwch wneud cais ar-lein yma – dyma’r ffordd gyflymaf a rhwyddaf i wneud cais. Byddwch chi hefyd yn cael e-bost yn rhoi gwybod i chi bod eich cais wedi’i dderbyn.

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG