A yw eich plant yn defnyddio bysiau ysgol?

Os ydynt yn eu defnyddio, mae’n bosibl yr hoffech gael gwybod am yr isod sef manylion am ddarparwyr newydd ar gyfer y teithiau bws ysgol.

Nid oes newid i fannau casglu nac amseroedd, felly peidiwch â phoeni am newidiadau i’r amserlenni eu hunain – dim ond newid yw hwn i’r cwmnïau hynny sy’n gweithredu’r teithiau bws.

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

Dylai disgyblion barhau i ddefnyddio eu tocynnau bws dilys gwreiddiol.

Os oes angen tocyn newydd yn lle un blaenorol, ewch i  Galw Wrecsam yn Stryt yr Arglwydd, Wrecsam neu ffoniwch 01978 298989. Mae ffi o £5 am unrhyw docyn newydd.

Mae’r darparwyr newydd fel a ganlyn:

Ysgol Morgan Llwyd

563W Ardal Gwersyllt – STRAFFORDS COACHES

Sant Joseph/ Santes Fair

567F Ardal Brymbo – PATS COACHES

567H Ardal Gresffordd – E JONES A’I FAB

567Q Ardal Coedpoeth – UNICORN TRAVEL

Ysgol Gynradd Gymunedol Garth

195B Ardal Trefor – E JONES A’I FAB

Bro Alun, Plas Coch, a Bodhyfryd

440X Ardal Merffordd / Llai PATS COACHES

440Y Ardal Tanyfron PATS COACHES

Peidiwch â cholli allan…dilynwch ni ar Snapchat.

DILYNWCH NI AR SNAPCHAT