Wyddoch chi y gallwch bellach rentu DVDau o Lyfrgell Wrecsam?

Mae ganddyn nhw lwyth o ddewis sy’n addas i’r teulu cyfan.

Gallwch wylio’r ffilmiau mawr diweddaraf megis Bohemian Rhapsody neu hen ffefrynnau fel Harry Potter, bocs-setiau, cyfresi teledu, sioeau cerdd, ffilmiau plant…. a llawer mwy 🙂

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Codir tâl bach iawn am eu llogi a gallwch eu benthyg am wythnos.

Os ymunwch â’r cynllun teyrngarwch DVDau fe gewch chi un DVD am ddim!

Os hoffech fwy o wybodaeth am hyn galwch heibio i’r llyfrgell yng nghanol y dref neu ffoniwch 01978 292090.

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN