NODWCH: Os yw’ch noson yn mynd ar chwâl, dyma le y gallwch fynd am help

Rydym ni’n gobeithio na fydd arnoch chi angen ei ddefnyddio ond, os ydi’ch noson allan yn mynd o chwith, mae yna le y gallwch chi fynd iddo i gael help.

Hafan y Dref yw canolfan les Wrecsam gyda gwirfoddolwyr o’r Groes Goch Brydeinig yno i’ch helpu. Mae’n cynnig lle diogel i bobl sy’n teimlo’n ddiamddiffyn neu’n sâl ar noson allan yn y dref.

Problem gyda cheudwll? Dwedwch wrthym ni yn hawdd ac yn gyflym ar-lein.

DWEDWCH WRTHYM AM GEUDWLL