Os ydych chi’n ffan o gerddoriaeth fyw, yna’r Parciau yn sicr yw’r lle i fod dros yr haf gyda thri sioe fawreddog ar y ffordd.

Mae’r gigiau awyr agored yn digwydd ddydd Gwener 22 Mehefin gyda’r Thunderbugs yn un o’r prif berfformwyr, dydd Gwener 6 Gorffennaf gyda Billy Thompson a Dinosaur yn perfformio ddydd Gwener 27 Gorffennaf. Mae’r sioeau i gyd yn digwydd rhwng 7pm a 9pm.

Problem gyda cheudwll? Dwedwch wrthym ni ar-lein

Cerddoriaeth fyw am ddim!

Mae’r cyngherddau hyn am ddim i’r cyhoedd er y bydd rhoddion yn cael eu croesawu ar y nosweithiau i ganiatáu i’r digwyddiadau gwych hyn barhau yn y dyfodol.

Mae Cerddoriaeth yn y Parc 2018 yn sicr o fod yn ddathliad cerddorol anhygoel ac mae gwahoddiad i bobl o bob oed i ddod a chael amser da.

Gallwch wneud picnic gyda’ch teulu, cynnal dêt gyda’ch partner neu ddawns gyda’ch ffrindiau, beth bynnag sydd at eich dant!

Caiff y digwyddiad ei gynnal gan Gyfeillion y parciau mewn partneriaeth gyda Chyngor Wrecsam yn y banstand Edwardaidd, yn y parc sydd wedi ennill gwobrau, a bydd atmosffer gwych yn sicr.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Parciau ar 01978 264150. Fe welwn i chi yno!

Problem gyda cheudwll? Dwedwch wrthym ni yn hawdd ac yn gyflym ar-lein

DWEDWCH WRTHYM AM GEUDWLL