free childcare

1. Ydych chi’n dal i fynd i’r gwaith?
2. Ydych chi’n cael eich ystyried gan eich cyflogwr fel gweithiwr hanfodol?
3. Oes gennych chi blant oed cyn-ysgol?

Os ydych yn gallu ateb ‘ydw/oes’ i’r tri chwestiwn, oeddech chi’n gwybod fod gofal plant di-dâl ar gael i’ch plant?

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Bydd Llywodraeth Cymru yn talu am ofal plant i blant oed cyn ysgol gweithwyr hanfodol yn ystod y pandemig Covid-19.

Ewch i’n gwefan am ragor o wybodaeth.

Rhannwch y neges hon gyda’ch cydweithwyr os gwelwch yn dda.

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19