Well done Lenka! Wrexham pupil is Overall Winner in Creative Competition

Cafodd Lenka Mbaye, disgybl o Ysgol Gynradd Parc Borras yn Wrecsam, ei choroni yn ddiweddar fel Enillydd Cyffredinol Cystadleuaeth Greadigol Show Racism The Red Card ar ôl i’w cherdd anhygoel ‘Racism Everywhere’ synnu’r beirniaid.

Mae Lenka yn aros i dderbyn iPad newydd sbon fel gwobr am ennill y gystadleuaeth ledled Cymru. Ar ôl canslo’r seremoni wobrwyo wreiddiol, cafodd seremoni ar-lein ei chynnal ddydd Mercher Mai 6 yn lle, fel sypreis i’r enillwyr a’r goreuon eraill.

Mae Show Racsim The Red Card yn elusen wrth-hiliaeth addysgiadol arweiniol yn y DU a Chymru ac yn gweithio’n uniongyrchol gyda dros 22,000 o bobl ifanc ledled Cymru yn 2019.

Dyma ddarn byr o gerdd bwerus Lenka, Racism Everywhere:

“Different cultures and races mix really well
But sadly, at first glance you might not tell
Everyone deserves a proper chance
So please don’t judge them at first glance”

Cewch ddarllen cerdd gyfan Lenka ar wefan Show Racism The Red Card.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Dywedodd un o athrawon Lenka yn Ysgol Gynradd Parc Borras, Mr David Roberts: “Rydym i gyd mor falch o’r hyn mae Lenka wedi ei gyflawni eleni. Yma yn Ysgol Gynradd Parc Borras rydym wastad yn cefnogi’r gystadleuaeth yma ac mae’r plant i gyd yn cymryd rhan mewn o leiaf un o’r categorïau. Mae’r ffaith fod Lenka wedi ennill ei chategori yn gyflawniad anhygoel.

“Mae’n fy ngwneud yn hynod o falch ei bod wedi cael ei choroni yn enillydd cyffredinol y gystadleuaeth. Mae trin pawb gyda pharch yn rhan o ethos yr ysgol gyfan ac mae’r plant yn gwybod pa mor bwysig ydy hi i fod yn ‘barod, yn barchus ac yn ddiogel’ bob amser. Gobeithio fod y cyfnod hwn o gyfyngiadau ar symud am wneud i bawb ailystyried sut rydym yn trin eraill. Da iawn Lenka!”

Mewn neges fideo i Lenka, dywedodd ein Prif Weithredwr, Ian Bancroft: “Hoffwn ddweud llongyfarchiadau am dy gyflawniad anhygoel yn y gystadleuaeth Show Racism The Red Card. Mae’r ffaith mai ti yw Enillydd Cyffredinol y Gystadleuaeth Greadigol yn arbennig o wych i mi, gan fy mod wrth fy modd gyda barddoniaeth ac mae’n wych dy fod wedi mynegi dy safbwynt o fewn y ffurf honno. Gobeithiwn fod ein geiriau a negeseuon yn cyfrannu rhywfaint at gydnabod dy gyflawniad.”

Ychwanegodd Ian Roberts, Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar: “Hoffwn ddweud diolch yn fawr am dy gerdd ardderchog yng nghystadleuaeth Show Racism The Red Card. Rwyf wedi darllen dy gerdd a dwi wedi cael fy siomi ar yr ochr orau gyda’r nifer o gwpledi sy’n odli a ddefnyddiaist yn dy farddoniaeth. Hefyd, rhaid diolch yn fawr i Ysgol Gynradd Parc Borras am ganiatáu Lenka a disgyblion eraill i gymryd rhan yn y gystadleuaeth yma.”

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19