Fre

Daw’r Wledd Fwyd i Wrecsam ar 24 a 25 Medi. Cynhelir y Wledd ar faes parcio’r Byd Dŵr a bydd y maes parcio ar gau i’r cyhoedd rhwng 23 a 25 Medi. Gallwch ddarllen mwy am hyn yma.

Ar 25 Medi bydd maes parcio Neuadd y Dref hefyd ar gau i gefnogi digwyddiad cerddoriaeth mawr a gynhelir ar y dyddiad hwnnw. Gohiriwyd digwyddiad Out of Focus, sy’n rhan o ddathliadau statws dinas, yn dilyn marwolaeth y Frenhines Elizabeth II. Gallwch ddarllen mwy am hyn yma.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Mae meysydd parcio amgen ar gael:

  • Ffordd y Cilgant
  • Y Llyfrgell
  • Stryt y Farchnad
  • Tŷ Pawb
  • Cilgant San Siôr
  • De Cilgant San Siôr
  • San Silyn
  • Tŷ Pawb

Mae pob un ar gael am ddim ar ôl 11yb heblaw Tŷ Pawb sy’n rhydd trwy’r dydd.

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH