Trefnwch eich Pàs Covid os ydych yn mynd allan

I fynd i glwb nos neu ddigwyddiad mawr yn Wrecsam a phob cwr o Gymru mae’n rhaid ichi bellach fedru dangos eich statws brechu neu ganlyniad negyddol diweddar wedi prawf llif unffordd.

Gallwch brofi hynny ar unwaith os oes gennych Bas Covid y GIG a gallwch lawrlwytho un yma.

TREFNWCH EICH PÀS COVID

Cofiwch drefnu eich Pàs Covid cyn i chi fynd allan i dre’. Mae’n sydyn ac yn hawdd. Gwyliwch y fideo hwn ar gyfer canllaw cam wrth gam sydyn…👇👇👇

Plis gwnewch yn siwr eich bod wedi ei threfnu cyn i chi mynd allan ac ysturiwch ei lawrlwytho a’u argraffu rhag ofn i fatri eich ffon mynd yn wag neu fod yr app ddim yn gweithio ar y pryd.

Brechiadau Covid i rai 12 i 15 oed

Yr wythnos ddiwethaf dechreuodd y bwrdd iechyd lleol frechu pobl 12 i 15 oed.

Anfonir gwahoddiadau mewn llythyr.

Bydd angen i rieni a gofalwyr roi caniatâd a bydd y brechiadau’n cael eu rhoi mewn canolfannau brechu lleol (ni fydd pobl yn y grŵp oedran hwn yn gallu cerdded i mewn i glinigau).

Darllenwch fwy…

Helpwch i gadw Covid draw o’r ysgolion

Drwy gadw at y canllawiau canlynol gan Lywodraeth Cymru fe allwch chi helpu i gadw Covid draw o’r ystafell ddosbarth yr hydref hwn…

  • Os oes gan eich plentyn unrhyw symptom, dim ots pa mor ysgafn, cadwch nhw gartref ac archebwch brawf.
  • Dim symptomau? Gwnewch yn siŵr eu bod yn gwneud prawf llif unffordd ddwywaith yr wythnos ac adrodd am y canlyniadau.
  • Dilynwch reolau’r ysgol o ran gorchuddion wyneb. Bydd yn rhaid i ddisgyblion uwchradd (blwyddyn 7 a hŷn) eu gwisgo ar gludiant ysgol.
  • Cymerwch y brechlyn os caiff ei gynnig i chi neu’ch plentyn.
  • Golchwch eich dwylo yn rheolaidd.

Helpwch i gadw Covid draw o’r ysgolion

Dolenni defnyddiol