Wrexham Library

Bydd Llyfrgell Wrecsam yn cynnal gweithgareddau i blant yn ystod hanner tymor. Ymhlith y gweithgareddau mae sesiynau crefft am ddim i blant oed 6+.

Mae’r sesiynau hyn am ddim ond rhaid i chi archebu lle i’ch plant cyn y digwyddiad. Mae lleoedd yn gyfyngedig i 12 o blant y sesiwn a rhaid i oedolyn aros gyda nhw yn ystod y sesiwn.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Os na allwch fynychu’r sesiynau hyn bydd gan y llyfrgell hefyd fyrddau yn llyfrgell y plant gyda thaflenni gweithgaredd brawychus y gall plant helpu eu hunain iddynt.

Bydd yna hefyd helfa drysor ysbryd i’w chwblhau … os ydych chi’n ddigon dewr!

Am fwy o fanylion ffoniwch y llyfrgell ar 01978 292090 neu dilynwch ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol.

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL