Disgwylir i filoedd o ddilynwyr cosplay, comics a ffantasi a ffuglen wyddonol gyrraedd yn llu yn Comic Con Cymru y penwythnos hwn.

I ategu’r holl ddigwyddiadau ym Mhrifysgol Glyndŵr drwy Comic Con, mae busnesau yn Nhŷ Pawb wedi trefnu parti hamddenol i fynychwyr rhwng 4pm a 9pm ddydd Sadwrn 21 Ebrill.

Bydd ysgytlaeth a phwdinau ar gael yn Just Desserts, a bydd Plât Bach yn cynnig tapas â blas Cymreig drwy gydol y noson.

DWEUD EICH DWEUD AM DDYFODOL TAI YN WRECSAM.

Bydd Bar Bach hefyd ar agor am ddiodydd, a bydd coffi ar gael yn Blank Canvas.

Bydd stondinau masnach dros dro ar gael hefyd ar y noson, a bydd y llwyfan perfformio agored ar gael i berfformwyr meic agored sy’n awyddus i ganu neu adrodd jôcs.

“Mae pobl yn awyddus i gadw’r awyrgylch i fynd ar ôl Comic Con”

Dywedodd Sarah Hughes, perchennog Just Desserts: “Mae Comic Con Cymru yn ddigwyddiad gwych, ac rydym yn gwybod bod llawer o bobl bob amser yn falch o gadw’r awyrgylch i fynd ar ôl iddo ddod i ben am y diwrnod ac roeddem am gynnig rhywbeth a fyddai’n rhoi lle i bobl sydd wedi bod yn y digwyddiad fynd gyda’r nos.

“Bydd yn noson hamddenol iawn, ond mae croeso cynnes i bawb sydd am ddod i fwynhau ychydig o beth sydd gennym i’w gynnig yn Nhŷ Pawb.”

Dwedwch sut y medrwn ni ateb i’r heriau tai dros y pum mlynedd nesaf.

DW I EISIAU CYNNIG FY MARN AR DAI