Mae Wrecsam yn ymbaratoi ar gyfer dychweliad Comic Con y penwythnos nesaf, pan fydd arwyr ar draws y bydysawd cyfan yn glanio unwaith yn rhagor yng Nglyndŵr ar gyfer 10fed Comic Con Cymru.

Bydd pobl yn tyrru yn eu miloedd i ganol y dref ar gyfer y digwyddiad hwn, sy’n un o’r mwyaf poblogaidd ar galendr Comic Con y DU ac Ewrop gyfan, gyda nifer ohonynt yn treulio’r penwythnos yma, gan ddod â thwristiaeth werthfawr i Wrecsam a’r cyffiniau.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

Mae gwesteion y mis yma’n siŵr o blesio’r ymwelwyr, gyda Val Kilmer ar frig y rhestr, yn enwog am ei rôl fel Batman, ond yn dod ag atgofion melys i nifer ohonom fel Doc Holliday yn Tombstone neu Ice Man yn Top Gun!

“Mark Sheppard – wyneb cyfarwydd”

Yn ymuno ag ef fe fydd Sean Astin, sy’n enwog am ei rôl fel Samwise Gamgee yng nghyfres Lord of the Rings ac, wrth gwrs, yn y Goonies. Bydd Greg Grunberg yn boblogaidd ymysg dilynwyr Heroes a Star Wars: the Force Awakens a bydd Mark Sheppard yn wyneb cyfarwydd i nifer ohonom oherwydd ei rôl yn Supernatural, Battle Star Galactica, Firefly, Leverage, Doctor Who, In the Name of the Father a llawer mwy.

Bydd mwy fyth o enwau cyfarwydd yn ymuno â nhw – David Anders, Warwick Davis, Andrew Scott, Amy Jo Johnson, Frankie Muniz, Juliet Landau, Marc Blucas, Clare Kramer… mae’r rhestr wir yn ddiddiwedd ac yn wefreiddiol!

Ochr yn ochr â’r arwyr hyn, bydd yna arddangosfeydd, sesiynau holi ac ateb, cyfleoedd i dynnu lluniau a chael llofnodion, gwisg-chwarae a chwarae gemau.

Fel y gwelwch chi yn y fideo uchod a’r lluniau isod, mae’r digwyddiad yn apelio at ymwelwyr o bob oed, sy’n gwisgo i fyny fel eu hoff gymeriadau. Bydd rhai wedi teithio ar draws y DU, ac eraill o Ewrop.
<“£1,000,000 yn cael ei wario"

Amcangyfrifir bod y Comic Con Cymru diwethaf ym mis Tachwedd wedi denu 10,000 o ymwelwyr a wariodd tua £1,000,000 yn yr ardal cyn mynd adref.

Meddai’r Cynghorydd Terry Evans, Aelod Arweiniol Datblygu Economaidd ac Adfywio: “Does dim amheuaeth mai Comic Con yw un o’r digwyddiadau mwyaf blaenllaw yng nghalendr yr ardal, sy’n dod â buddion economaidd eithriadol yn ei sgil. Dylai’r trefnwyr fod yn arbennig o falch bod eu digwyddiad yn cael cymaint o barch gan ymwelwyr, gwesteion ac arddangoswyr fel ei gilydd.”

COFIWCH EICH BINIAU

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.